Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego

Zastosowanie AAC u dziecka z autyzmem

O kursie:
AAC (Augmentative and Alternative Communication), czyli komunikacja alternatywna i wspomagająca, obejmuje system wielu metod i sposobów, które są niezwykle pomocne w porozumiewaniu się dzieci z autyzmem. Program niniejszego kursu obejmuje zastosowanie i znaczenie systemu przestrzenno-dotykowego, systemu znaków graficznych oraz systemu gestów. Oprócz odwołania do istotnych informacji teoretycznych, w kursie znajduje się także szereg przykładów dobrych praktyk oraz studia przypadków dzieci z autyzmem.
​UWAGA: Wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji w danym zawodzie.

Kurs opracowała Katarzyna Latta, psycholog o specjalności klinicznej. Tytuł magistra uzyskała w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Jest absolwentką studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego i terapii rodzin. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami w funkcjonowaniu społecznym (w tym z dziećmi z autyzmem). Jest też autorką kilkunastu artykułów w dziedzinie psychologii.

Podczas kursu zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • metod i sposobów wykorzystywanych w komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dziecka z autyzmem;
 • specyfiki pracy w zakresie sfery komunikacji dzieci z autyzmem;
 • doboru metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej do danego dziecka;
 • tworzenia własnych pomocy komunikacyjnych dla dziecka z autyzmem.
Spis modułów:

 • Moduł 1: Istota stosowania AA C w pracy z dzieckiem autystycznym
 • Moduł 2: System przestrzenno-dotykowy
 • Moduł 3: System znaków graficznych
 • Moduł 4: System gestów
 • Moduł 5: Indywidualne pomoce komunikacyjne
KURS ONLINE
dostępny od razu po zakupie
300 zł Kupuję >
Czas trwania kursu: 30 godzin i
Mogą Cię też zainteresować kursy:
Kupując u nas zyskujesz:

Obszerne materiały

Fachową wiedzę

Zaświadczenie MEN

Prestiżowy dyplom

Inne kursy z kategorii:
„Edukacja, kompetencje rodziców”

Po ukończeniu kursu otrzymasz:
 • zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652) Uwaga: Zaświadczenie nie daje uprawnień do wykonywania zawodu. Nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla wykonywania zawodu.
 • dyplom
Dyplom
Bardzo fajny kurs :-)

Na stronach internetowych Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.