zarządzane czasem kurs online
Zarządzanie czasem

Informacje ogólne:

Kurs dedykowany osobom, które chcą lepiej organizować swój czas, być bardziej wydajnymi i skutecznymi w działaniu. Umiejętność zarządzania czasem decyduje o sukcesie oraz pozwala pogodzić pracę zawodową z życiem osobistym. W materiałach szkoleniowych do kursu "Zarządzanie czasem" przedstawiono sprawdzone metody gospodarowania czasem i przezwyciężania tzw. pożeraczy czasu. W trakcie lektury Uczestnik uczy się określania priorytetów, wyznaczania celów oraz delegowania zadań. Wszystko to pozwola zyskać dodatkowe, cenne godziny w ciągu każdego dnia. Dzięki temu zabawa z dziećmi, spotkania z przyjaciółmi czy odrobinę relaksu z książką w ręku staną się możliwe częściej niż dotychczas.

Podczas kursu zdobędziesz
wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • reguł zarządzania czasem
 • radzenia sobie ze złodziejami czasu
 • określania celów 
 • planowania
 • określania priorytetów
 • delegowania zadań
 • kontrolowania przebiegu pracy
Zawartość kursu:
 • „syndrom zabiegania” 
 • kluczowe elementy zarządzania czasem
 • określanie złodziei czasu
 • określanie celów (koncepcja  SMARTER)
 • zasady skutecznego planowania (reguły: podstawowa, Pareto, Parkinsona)
 • techniki wyznaczania priorytetów (metodę ABC,  matryca Eisenhowera)
 • zasady efektywnego delegowania zadań
 • kontrola przebiegu pracy

Mogą Cię też zainteresować kursy:


CENA KURSU: 89
KUPUJĄC U NAS ZYSKUJESZ:
 • Obszerne materiały
 • Fachową wiedzę
 • Zaświadczenie MEN
 • Prestiżowy dyplom

Po ukończeniu kursu otrzymasz:

 • zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 186)
 • dyplom