Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego
Terapia widzenia w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

O KURSIE:

Terapia widzenia zajmuje się rehabilitacją zaburzeń widzenia, których nie można skorygować standardowymi sposobami, np. za pomocą odpowiednio dobranej korekcji okularowej, soczewek kontaktowych, a także dzięki zabiegom chirurgicznym. Zadaniem terapeuty widzenia jest przygotowanie w ramach cyklu terapeutycznego zestawu ćwiczeń pleoptyczno-ortoptycznych, dopasowanych do zaburzeń oraz potrzeb pacjenta. Szczególnego traktowania wymagają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, do pracy z którymi niezbędne jest odpowiednie podejście pedagogiczne oraz dopasowanie poziomu ćwiczeń. Niniejszy kurs pozwala lepiej zrozumieć problemy wzrokowe, z jakimi mogą borykać się dzieci, poznać ich źródło a także urządzenia i ćwiczenia, które wykorzystywane są w terapii widzenia.
UWAGA: Wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji w danym zawodzie.
Autorką kursu jest Sandra Altmann - optometrysta (NO20701), terapeuta widzenia, doktorantka na kierunku fizyka, chemik. Autorka artykułów z dziedziny optometrii oraz biologii komórki.

Podczas kursu zdobędziesz
wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • budowy i fizjologii narządu wzroku
 • podstaw widzenia obuocznego
 • terminologii wykorzystywanych w terapii wiedzenia
 • urządzeń i ćwiczeń pleoptyczno-ortoptycznych
 • doboru ćwiczeń do określonych zaburzeń
 • Moduł 1 - Podstawy anatomii i fizjologii narządu wzroku
 • Moduł 2 - Widzenie obuoczne, a terapia widzenia
 • Moduł 3 - Zaburzenia leczone w ramach terapii widzenia
 • Moduł 4 - Urządzenia i materiały wykorzystywane w terapii widzenia
 • Moduł 5 - Terapia widzenia w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach
 • Moduł 6 - Przykładowa terapia widzenia
CENA KURSU: 280
KUPUJĄC U NAS ZYSKUJESZ:
 • Obszerne materiały
 • Fachową wiedzę
 • Zaświadczenie MEN
 • Prestiżowy dyplom

Po ukończeniu kursu otrzymasz:

 • zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652) Uwaga: Zaświadczenie nie daje uprawnień do wykonywania zawodu. Nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla wykonywania zawodu.
 • dyplom