Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego
Terapia ręki i wspieranie rozwoju motorycznego dziecka

O kursie:

Terapia ręki w ostatnich latach zyskała na popularności. Głównym jej założeniem jest poprawa funkcjonowania dziecka w życiu codziennym oraz w czynnościach samoobsługowych poprzez usprawnienie motoryki małej, precyzyjnych ruchów dłoni i palców oraz przez dostarczanie wrażeń czuciowych. Terapia ręki skierowana jest zarówno do dzieci z zaburzeniami rozwoju, jak i dzieci w normie intelektualnej, mających specyficzne trudności w uczeniu się.  Wiedza z zakresu rozwoju motorycznego jest niezbędna w pracy pedagoga, nauczyciela, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć wyzwania rozwojowe, przed jakimi stoją dzieci. UWAGA: wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji w danym zawodzie.

Autorką kursu jest mgr Marta Siłakowska–Zioune - terapeuta integracji sensorycznej, psychomotoryk, pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta EEG – Biofeedback, specjalizujący się w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Pracuje w nurcie humanistycznym, holistycznie patrząc na rozwój dziecka. Kieruje się zasadą „pracować na zasobach, nie deficytach”.

 

Podczas kursu zdobędziesz
wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • anatomii ręki
 • napięcia mięśniowego i jego wpływu na rozwój motoryki małej i dużej
 • zaburzeń motoryki małej u dzieci
 • metod pracy z dzieckiem z trudnościami w rozwoju motorycznym
 • ćwiczeń i strategii wspierających rozwój motoryczny
Spis modułów:
 • Moduł 1 | Teoria terapii ręki
 • Moduł 2 | Terapia ręki – diagnoza i terapia
 • Moduł 3 | Grafomotoryka
 • Moduł 4 | Wspieranie rozwoju motorycznego dziecka jako element terapii ręki
 • Moduł 5 | Terapia ręki. Inspiracje
KURS ONLINE dostępny od razu po zakupie 300
KUPUJĄC U NAS ZYSKUJESZ:
 • Obszerne materiały
 • Fachową wiedzę
 • Zaświadczenie MEN
 • Prestiżowy dyplom

Po ukończeniu kursu otrzymasz:

 • zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652) Uwaga: Zaświadczenie nie daje uprawnień do wykonywania zawodu. Nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla wykonywania zawodu.
 • dyplom

 

 

OPINIE NASZYCH KURSANTÓW

Kamila, Skoczów
Świetna opcja dla osób pracujących, rodziców, którzy nie mają czasu i możliwości dojeżdżać na szkolenia, a chcą się rozwijać. Dziękuję!