Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego
Komunikacja interpersonalna

Kto może skorzystać z oferty kursu?

Każdego dnia, aby funkcjonować i wykonywać zadania związane z naszą rolą społeczną i zawodo-wą musimy się komunikować. Komunikacja to jeden z podstawowych procesów, dzięki które-mu możemy nawiązywać relacje i interakcje społeczne. Towarzyszy nam ona od czasu narodzin - już od pierwszych dni jest dla nas źródłem wiedzy nie tylko o nas samych, ale też o otaczającej nas rzeczywistości. Wysyłamy komunikaty werbalne jak i niewerbalne, które sygnalizują innym nasze potrzeby.
Zatem z kursu może skorzystać każdy, kto chce wiedzieć jak rozwinąć swoje kompetencje komunikacyjne.

Podczas kursu zdobędziesz
wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • Komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Typów osobowości 
 • Odczytywania znaczenia gestów i mowy ciała
 • Barier komunikacyjnych
 • Aktywnego słuchania
Zagadnienia omawiane podczas kursu:
 • Moduł 1 Podstawowe aspekty komunikacji
 • Moduł 2 Komunikacja a osobowość
 • Moduł 3 Techniki manipulacyjne obecne w codziennej komuniakcji według R.Caldiniego
 • Moduł 4 Kounikacja werbalna
 • Moduł 5 Komunikacja niewerbalna

 
CENA KURSU: 220
KUPUJĄC U NAS ZYSKUJESZ:
 • Obszerne materiały
 • Fachową wiedzę
 • Zaświadczenie MEN
 • Prestiżowy dyplom

Po ukończeniu kursu otrzymasz:

 • zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)
 • dyplom

 

 

OPINIE NASZYCH KURSANTÓW

Bartłomiej, Warszawa
Jestem bardzo zadowolony z kursu wiedza w nim zawarta jest na wysokim poziomie.