Dziecko z zespołem Downa w placówce oświatowej Kurs online z certyfikatem - Centrum Rozwoju Personalnego

Dziecko z zespołem Downa w placówce oświatowej

O kursie:
W ostatnich latach obserwujemy duży postęp w zakresie edukacji osób z niepełnospr awnościami, w tym osób z zespołem Downa. Coraz więcej dzieci z tym zaburzeniem korzysta z możliwości edukacji włączającej oraz szerokiej oferty zajęć w środowisku pozaszkolnym. Napawa optymizmem fakt, że osoby te są bardzo ważnym elementem naszej społeczności. Coraz więcej programów daje dzieciom z zespołem Downa możliwość włączenia się w życie szkolnych i lokalnych społeczności. Powierzanie uczniom z zespołem Downa ważnych ról społecznych w przestrzeni placówek oświatowych, domów kultury, grup sportowych to również element pracy terapeutycznej. Rolą nauczycieli i pedagogów jest pomoc podopiecznym z zespołem Downa w odnalezieniu celów i osiągnięciu życiowej satysfakcji. Jednak by było to możliwe, niezbędna jest ciągła, systematyczna i dobrze zaplanowana edukacja i terapia.

Kurs przedstawia specyfikę funkcjonowania osób z zespołem Downa w placówkach oświatowych, możliwe ścieżki ich edukacji, a także propozycje szeroko pojętych oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych mających na celu poprawę funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin.

Kurs opracowała Marta Jaromska, pedagog specjalny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, takimi jak autyzm, zespół Downa, wady genetyczne, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność sprzężona, opóźniony rozwój mowy, afazja.

Obszary wiedzy i zagadnienia, które zgłębisz to:
 • diagnozy i etiologii zespołu Downa;
 • specyfiki funkcjonowania uczniów z zespołem Downa w kontekście edukacji
 • w placówkach oświatowych;
 • form i metod oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniami z zespołem Downa w wieku przedszkolnym i szkolnym;
 • planowania zajęć terapeutycznych adekwatnie do poziomu rozwojowego dziecka;
 • konstruowania zaleceń do Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET).
Spis modułów:

 • Moduł 1: Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa
 • Moduł 2: Rozpoznawanie czynników warunkujących powodzenia szkolne
 • Moduł 3: Dziecko z zespołem Downa w placówce oświatowej
 • Moduł 4: Formy wsparcia dzieci z zespołem Downa w terapii indywidualnej
 • Moduł 5: Formy wsparcia dzieci z zespołem Downa - komunikacja językowa, rozwój poznawczy, rozwój zabawy
KURS ONLINE
dostępny od razu po zakupie
300 zł
99 zł
Kupuję >
Czas trwania kursu: 30 godzin i
Kupując u nas zyskujesz:

Obszerne materiały

Fachową wiedzę

Zaświadczenie MEN

Prestiżowy dyplom

Inne kursy z kategorii:
„Edukacja, kompetencje rodziców”

1

Po zakupie kursu otrzymasz login i hasło na podany przy zakupie adres email.

user login
2

Na platformie znajdziesz materiały do nauki i testy w formie pytań ABC oraz prawda/fałsz.

user login
3

Możesz ukończyć kurs w dowolnym czasie, nie narzucamy konkretnych godzin czy terminów na realizację.

user login
4

Po zdaniu testów otrzymasz dyplom i zaświadczenie w wersji papierowej lub elektronicznej, zgodnie z Twoimi preferencjami.

user login
Po ukończeniu kursu otrzymasz:
 • zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175). Uwaga: Zaświadczenie nie daje uprawnień do wykonywania zawodu. Nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla wykonywania zawodu.
 • dyplom
 • Ukończenie kursu jest równoznaczne z rozwiązaniem testów sprawdzających dołączonych do modułów, (każdy test z wynikiem min. 70% pozytywnych odpowiedzi), a także udzieleniem poprawnej odpowiedzi pisemnej na pytanie otwarte w ostatnim module kursu.
Dyplom
Polecam, wyczerpany temat w danym temacie, bardzo interesująco napisany. Szybko, sprawnie.
Bardzo przydatny kurs, polecam
Tematyka potrzebna w obecnym czasie, kurs jest bardzo pomocny.
Super
bardzo dobre kursy szkolenia juz korzystam drugi lub trzeci raz polecam
Super polecam. Informacje bardzo przydatne
Super kurs.
Bardzo dużo przydatnych informacji. Całość jest również przygotowana bardzo dobrze pod względem wizualnym, tj. graficznym.
Super.
Kurs dotyczący pracy nauczyciela z dzieckiem z Zespołem Downa w placówce oświatowej spełnił moje oczekiwania. Materiały merytoryczne, przekazują dużą i przydatną dawkę wiedzy, a także rozwiązań praktycznych do wykorzystania w szkole. Z pewnością skorzystam z innych form doskonalenia proponowanych przez Centrum Rozwoju Personalnego i polecę je moim współpracownikom.
Super
To mój trzeci kurs i napewno nie ostatni. Polecam
Kurs został przeprowadzony w ciekawej formie jako zbiór teorii praktycznych oraz ogromnej wiedzy.
polecam szybki kurs i dużo ciekawych wiadomości

Na stronach internetowych Centrum Rozwoju Personalnego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.