Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego
Doradca edukacyjno-zawodowy

Kto może skorzystać z oferty kursu?

Przygotowanie młodych ludzi do podejmowania mądrych decyzji, co do dróg dalszego kształcenia, jest jednym z najważniejszych celów wychowawczych w szkole. Dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów wspieranie podopiecznych w tym zakresie jest dużym wyzwaniem, w sprostaniu którego, pomocny będzie niniejszy kurs.
Kurs „Doradca edukacyjno-zawodowy” online jest praktycznym poradnikiem na temat organizacji efektywnego procesu poradnictwa dla uczniów i może posłużyć doradcom szkolnym jako inspiracja do doskonalenia własnego warsztatu pracy. Kurs kierowany jest także do wszelkich specjalistów, zaangażowanych w kreowanie procesu poradniczego. UWAGA: Wydanie zaświadczenia nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji w danym zawodzie.

Podczas kursu zdobędziesz
wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • planowania i rozwoju kariery zawodowej
 • tworzenia Wewnątrzszkolenego Systemu Doradztwa Zawodowego
 • przeprowadzania rozmowy doradczej z uczniem
 • wykorzystania narzędzi diagnostycznych w doradztwie 
 • zasad skutecznej komunikacji
Omawiane zagadnienia:
 • MODUŁ 1 - System poradnictwa zawodowego w Polsce
 • MODUŁ 2 - Doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkole
 • MODUŁ 3 - Rozmowa doradcza z uczniem
 • MODUŁ 4 - Skuteczna komunikacja - narzędzie pracy doradcy zawodowego
 • MODUŁ 5 - Diagnostyka w doradztwie zawodowym
 • MODUŁ 6 - Metody i techniki diagnostyczne

Mogą Cię też zainteresować kursy:


CENA KURSU: 300
KUPUJĄC U NAS ZYSKUJESZ:
 • Obszerne materiały
 • Fachową wiedzę
 • Zaświadczenie MEN
 • Prestiżowy dyplom

Po ukończeniu kursu otrzymasz:

 • zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632) Uwaga: Zaświadczenie nie jest prawem wykonywania zawodu. Nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla wykonywania zawodu.
 • dyplom

 

 

OPINIE NASZYCH KURSANTÓW

Marzena, Leszno
Polecam
Dominika, Łódź
Bardzo ciekawy kurs. Z pewnością wybiorę jeszcze inny. Polecam
Jadwiga, Toruń
Bardzo przydatne informacje
Joanna, Szczecinek
Profesjonalnie, merytorycznie