Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego
Mobbing w miejscu pracy

Informacje ogólne:

Mobbing jest zjawiskiem, które można ujmować wieloaspektowo. Pozostaje w sferze zaintere­sowania zarządzania, psychologii, socjologii i prawa. Kurs „Mobbing w miejscu pracy” opisuje je pod kątem prawnym i społecznym. Omawia metody przeciwdziałania, wskazuje roszczenia przysługujące ofierze - mobbowanemu. Materiały szkoleniowe zawierają także statystyki sądo­we i wyniki badań, obrazujące skalę problemu w Polsce. Kurs kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką mobbingu, pracownikom i tym, którzy planują zostać pracodawcami. UWAGA: Wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji w danym zawodzie 

Podczas kursu zdobędziesz
wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • różnic pomiędzy psychologiczną a prawną definicją zjawiska
 • kryteriów, na podstawie których stwierdza się mobbing
 • postępowania w przypadku złożenia skargim przez pracownika
 • środków ochrony prawnej przysługujących ofierze mobbingu
Zawartość kursu:
 • Czym jest mobbing? Wprowadzenie terminologiczne
 • Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi 
 • Prawa mobbowanego pracownika
 • Postępowanie w przypadku złożenia skargi przez pracownika 
 • Mobbing w miejscu pracy w świetle badań 
KURS ONLINE dostępny od razu po zakupie 190
KUPUJĄC U NAS ZYSKUJESZ:
 • Obszerne materiały
 • Fachową wiedzę
 • Zaświadczenie MEN
 • Prestiżowy dyplom

Po ukończeniu kursu otrzymasz:

 • zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652) Uwaga: Zaświadczenie nie daje uprawnień do wykonywania zawodu. Nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla wykonywania zawodu.
 • dyplom

 

 

OPINIE NASZYCH KURSANTÓW

Renata
Bardzo profesjonalny kurs. Polecam!