Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego

Aktualności

Jak to w końcu jest z tą pomocą nauczyciela w przedszkolu - czy musi mieć wykształcenie pedagogiczne?

Data dodania: 2020-05-08 12:25:21

W ofercie edukacyjnej Centrum Rozwoju Personalnego znajduje się kurs online "Asystent nauczyciela w przedszkolu".
Osoby zainteresowane rozpoczęciem kursu pytają nas o wymagania jakie muszą spełniać, aby ubiegać się o pracę w tym charakterze.
Nie mam wykształcenia pedagogicznego, czy jak zrobię u was kurs, to będę mogła pracować w przedszkolu? – słyszymy najczęściej.
Trudno się dziwić, że zainteresowani pytają. W  Internecie panuje w tej kwestii ogromny chaos informacyjny. Postanowiliśmy zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu sprawy do kancelarii prawnej. Opinia radcy prawnego jest jednoznaczna.

 

Jakie wymagania musi posiadać osoba zatrudniona na stanowisku
asystenta w przedszkolu publicznym?

 
Z obowiązujących przepisów prawa oświatowego wynika, że osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w przedszkolu publicznym:
 
 1.  musi posiadać przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć (art. 15 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe);
 2.  nie może być prowadzone przeciwko takiej osobie postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne (art. 15       ust. 4 ustawy Prawo oświatowe)
 3.  nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 15 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe).

Pewnym wyznacznikiem może być również dokument przygotowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z 2013 r. pt. "Asystent nauczyciela przedszkola".
Z dokumentu tego wynika, że asystent powinien posiadać wykształcenie średnie. Pracodawcy zatrudniają osoby z wykształceniem zawodowym o dowolnym kierunku.
Asystent nauczyciela przedszkola powinien ukończyć podstawowe szkolenie z zakresu psychologii rozwojowej dziecka, metodyki wychowania dziecka przedszkolnego i podstaw psychopatologii.
 

Decyduje dyrektor przedszkola


Przepisy prawa oświatowego nie nakładają na dyrektora obowiązku zatrudniania na stanowisko pomocy nauczyciela osób z określonym poziomem wykształcenia.
Musi ona posiadać przygotowanie uznane przez dyrektora za odpowiednie.

Jak to wygląda w praktyce?

Przejrzeliśmy kilkadziesiąt ofert pracy w różnych województwach, z których jasno wynika, że rzeczywiście nie funkcjonuje żaden ujednolicony zestaw wymagań
stawianych kandydatom na stanowisko pomocy nauczyciela w przedszkolu.

Najczęściej powtarzający się wymóg to:
 • dobry kontakt z dziećmi
 • oraz dobra organizacja pracy.

W większości ogłoszeń pracodawcy zwracali też uwagę na doświadczenie w pracy z dziećmi, ale nie jako warunek konieczny do spełnienia, ale raczej kryterium „mile widziane”.
Jeśli w ogłoszeniu w ogóle określono minimalny poziom wykształcenia kandydata, to najczęściej było to wykształcenie średnie zawodowe.
W wielu przypadkach zaznaczono, że poszukiwany jest student ostatnich lat pedagogiki, po czym można wnioskować, że dyrekcja wiąże z nowym pracownikiem nadzieje i chce wyszkolić przyszłego nauczyciela, wychowawcę grupy.

Mimo że, w ogłoszeniach dominuje wykształcenie średnie, nie oznacza to wcale, że pracodawcy nie poszukują pomocy nauczyciela w przedszkolu z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
Na takie ogłoszenia również można trafić. Dotyczą szczególnie placówek prywatnych i dość często placówek typu Montesorii.
 

Jednolity zestaw obowiązków


Wiemy już, że na rynku pracy nie funkcjonuje żaden ujednolicony zestaw wymagań stawianych kandydatom na stanowisko pomocy nauczyciela w przedszkolu.
Zupełnie odwrotnie sprawa wygląda w kwestii zestawu obowiązków zawodowych pracowników zatrudnionych w tym charakterze.

Zakres obowiązków określony w większości ogłoszeń to:
 • Pomoc nauczycielowi w organizowaniu i prowadzeniu pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej
 • Pomaganie dzieciom w czynnościach samoobsługowych
 • Opieka nad dziećmi w czasie zabawy, spacerów i wycieczek

Osoba starająca się o prace w tym charakterze może spodziewać się rozszerzenia tego typowego zakresu obowiązków.
Trafiliśmy np. na ogłoszenia, w których pomoc nauczyciela miała obsługiwać monitoring, zapobiegać chorobom zakaźnym i udzielaniu pierwszej pomocy albo prowadzić konsultacje z rodzicami.

Podsumowując


Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie wskazują, jakie wykształcenie powinna posiadać osoba kandydująca na stanowisko asystenta nauczyciela przedszkola. Decyzja o zatrudnieniu dany osoby jest w rękach dyrektora przedszkola, która zapewne zostanie wydana w oparciu o przepisy wewnętrzne obowiązujące w danej placówce. Niemniej, sądząc po zakresie obowiązków nakładanych na pomoc nauczyciela w przedszkolu, wydaje się, że dla osoby kandydującej na takie stanowisko korzystnym będzie ukończenie odpowiedniego kursu.
 

Kurs online "Asystent nauczyciela w przedszkolu" 
 

To strzał w dzisiątkę jesli myślisz o podjęciu pracy w tym zawodzie i nie masz wykształcenia pedagogicznego.
Kurs nie zastąpi studiów wyższych, ale wyposaży Cię w wiedzę, która przyda się w codziennych obowiązakch w pracy z dziećmi.

Kurs tworzy siedem modułów i siedem testów online:

 • Moduł 1 - Koncepcje rozwoju człowieka
 • Moduł 2 – Wybrane teorie rozwoju człowieka
 • Moduł 3 – Okres średniego dzieciństwa
 • Moduł 4 – Wychowania przedszkolne w Polsce. Kim jest asystent nauczyciela w przedszkolu.
 • Moduł 5 - Cele opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu
 • Moduł 6 – Metody pracy z dzieckiem młodszym
 • Moduł 7 – Pierwsza pomoc przedmedyczna

Czy wiesz, że:
 

 • W każdej chwili możesz rozpocząć kurs
 • Dostęp do platformy szkoleniowej otrzymasz od razu po zakupie
 • ​Dostęp  do platformy jest nielimitowany. W każdej chwili możesz wrócić do kursu
 • Testy możesz rozwiązywać wielokrotnie
Dowiedz się więcej

  Na stronach internetowych Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.