Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego

Aktualności

Dowiedz się, czym jest AAC! Nowy kurs jest już dostępny!

Data dodania: 2021-11-04 13:54:17 

„Milczenie spowodowane brakiem mowy nigdy nie jest złotem. Wszyscy mamy potrzebę porozumiewania się i kontaktowania ze sobą nawzajem – nie tylko jednym sposobem, lecz na wszystkie możliwe sposoby. Jest to podstawowa ludzka potrzeba, podstawowe ludzkie prawo. Co więcej, jest to podstawowa ludzka siła”. (B. Williams)
 
Porozumiewanie się umożliwia uzyskiwanie różnych kompetencji, umiejętności i pozytywnych przeżyć, np.:

- poczucie zrozumienia;
- poczucie bezpieczeństwa;
- poczucie niezależności;
- rozwój intelektualny;
- uporządkowanie wiedzy;
- świadomość bycia w relacji.

Niestety, nie wszyscy mają szczęście posiadania rozbudowanych zdolności komunikacyjnych.
Są nawet osoby, które w ogóle nie potrafią mówić, czy komunikować się za pomocą zrozumiałych dla otoczenia gestów.

Problemy te dotyczą szczególnie osób z autyzmem.
Ważne jest, aby jak najwcześniej zauważyć, że coś jest nie tak. Inaczej osoba autystyczna będzie czuła frustrację, złość, być może nawet zamknie się w sobie, gdy jej potrzeby nie zostaną zrozumiane.
 
Aby tego uniknąć, ważne jest zastosowanie AAC (ang. Augmentative and Alternative Communication), czyli wspierających i alternatywnych sposobów komunikacji.
AAC to ogół metod i działań pozwalających na niwelowanie niepowodzeń komunikacyjnych i przywracanie możliwości skutecznego porozumiewania się. Pozwala również na wyeliminowanie zachowań trudnych dziecka.
 
Komunikację wspierającą (inaczej wspomagającą) stosuję się u dzieci, u których mowa występuje, lecz nie jest wystarczająca do odpowiedniej komunikacji.
W tej sytuacji należy uzupełnić i wzmocnić mowę innymi sposobami.

Komunikację alternatywną stosuje się u dzieci, które nie mówią. Jest to więc zastępcza forma porozumiewania się.
 
WAŻNE:
Trzeba mieć zawsze na uwadze fakt, że milczenie dziecka nie musi oznaczać tego, że nie chce ono rozmawiać.

Pamiętajmy, że każde dziecko jest inne i powinniśmy zawsze dobierać rodzaj wykorzystywanej metody AAC do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.  
Niniejszy kurs został wzbogacony o tzw. „Przykłady dobrej praktyki” oraz studia przypadków,
które pomogą Uczestnikowi lepiej zrozumieć złożoność tego zagadnienia i uświadomić mu, że wśród metod AAC znajdzie wiele rozwiązań.

Oprócz zapoznania się z praktycznymi przykładami, uczestnik kursu dowie się:

- czym są zachowania trudne?
- czym jest AAC i jak zacząć je stosować?
- czym jest system przestrzenno-dotykowy i jakie są korzyści jego stosowania?
- jak praktycznie korzystać z różnych symboli graficznych?
- czym jest Makaton?
- czy muzykoterapię można połączyć z gestami programu Makaton?
- czym jest paszport komunikacyjny?
- jakie są korzyści stosowania paszportu komunikacyjnego?
- czym jest książka komunikacyjna?
- czym są klucz Fitzgeralda i kod kolorów?
- jakie są inne pomoce komunikacyjne?
 
 
Do kogo kierowany jest kurs?

Kurs kierowany jest do:

-osób posiadających elementarną wiedzę w obszarze autyzmu dziecięcego
-osób pracujących z dziećmi z autyzmem, czyli psychologów, pedagogów, nauczycieli wspomagających itd.
-rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem
-osób zainteresowanych tematyką komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 
 
Jaki jest szczegółowy plan szkolenia?
 

Moduł 1 | Istota stosowania AAC w pracy z dzieckiem autystycznym

1. Komunikacja jako złożony proces
2. Sfera komunikacji dzieci autystycznych
 2.1. Cechy charakterystyczne, zgodnie z wytycznymi WHO
 2.2. Zachowania trudne
3. Co to jest AAC i w jakim celu się go stosuje?
4. Jak zacząć stosować AAC?
 4.1. Pytania pomocnicze
 4.2. Początki stosowania AAC
 

Moduł 2 | System przestrzenno-dotykowy

1. Kontekst stosowania symboli przestrzenno-dotykowych
2. Znaki przestrzenno-dotykowe: przedmioty
 2.1. Korzyści płynące ze zastosowania przedmiotów
 2.2. Sposoby wykorzystania przedmiotów
3. Znaki przestrzenno-dotykowe: zdjęcia
 3.1. Powiązanie zdjęć ze wprowadzonymi wcześniej przedmiotami
 3.2. Sposoby wykorzystania zdjęć
4. Płynne przejście od przedmiotu do piktogramu
 


Moduł 3 | System znaków graficznych

1. Najpopularniejsze symbole graficzne
 1.1. Piktogramy
 1.2. Picture Communication Symbols (PCS)
2. Inne symbole graficzne
 2.1. Araasac
 2.2. Widgit
 2.3. Mówik
3. Praktyczne wykorzystanie symboli graficznych
 3.1. Picture Exchange Communication System (PECS)
 3.2. Czytanie uczestniczące
 3.3. Plan aktywności
 3.4. Inne praktyczne możliwości wykorzystania znaków graficznych
 


Moduł 4 | System gestów

1. Gesty naturalne
2. Język migowy
3. Makaton
 3.1. Kontekst zastosowania gestów systemu Makaton
 3.2. Muzykoterapia z wykorzystaniem gestów systemu Makaton
 3.3. Czytanie uczestniczące z wykorzystaniem gestów Makatonu
 

Moduł 5 | Indywidualne pomoce komunikacyjne

1. Paszport komunikacyjny
 1.1. Zastosowanie i znaczenie paszportu komunikacyjnego
 1.2. Tworzenie paszportu komunikacyjnego
 1.3. Multimedialny paszport komunikacyjny
2. Książka komunikacyjna
 2.1. Zastosowanie książki komunikacyjnej
 2.2. Wykorzystanie klucza Fitzgeralda i kodu kolorów
3. Inne pomoce komunikacyjne
 


Zapraszamy do udziału w naszym nowym kursie!
 

    Na stronach internetowych Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.