Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego

Aktualności

Neuropsychologia, czyli jak funkcjonowanie mózgu wpływa na nasze zachowanie.

Data dodania: 2022-02-25 11:11:00Z pewnością większość z nas zgodzi się ze stwierdzeniem, że mózg jest jednym z najważniejszych narządów w naszym ciele.


Mózg człowieka odpowiada za szereg kluczowych dla przeżycia funkcji m.in. za odbiór wrażeń zmysłowych (wzrok, słuch, smak, dotyk), rozumienie i wypowiadanie słów, prawidłowe bicie serca, trawienie posiłków, marzenia, emocje, uczenie się i zapamiętywanie oraz poruszanie się.

Mózg jest wyjątkowo delikatnym organem, stąd narażony jest na liczne urazy. Urazy powstają w wyniku zadziałania siły zewnętrznej, której negatywnym konsekwencjom nie są w stanie zapobiec czaszka i opony mózgowe. Każdy uraz mózgu może mieć poważne konsekwencje dla naszego organizmu, ale może również spowodować zmiany w naszym zachowaniu.

Badaniem związku między uszkodzeniami mózgu a zmianami w zachowaniu zajmuje się neuropsychologia. Jest to dziedzina psychologii klinicznej w połączeniu z neurologią.

Dzięki diagnozie neuropsychologicznej możliwa jest ocena jakie procesy intelektualne i w jakim stopniu zostały osłabione z powodu uszkodzenia mózgu. Ponadto pozwala ona z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, czy obserwowane problemy w zachowaniu pacjenta są następstwem uszkodzenia tkanki mózgowej, czy też wynikają z powodów czysto psychologicznych, np. emocjonalnych.

Jeśli zainteresował Cię wyżej przedstawiony temat i chciał/abyś zdobyć więcej informacji na temat tej fascynującej dziedziny, to zapraszamy Cię do wzięcia udziału w naszym najnowszym kursie Podstawy neuropsychologii i diagnozy neuropsychologicznej.Czego jeszcze dowie się Uczestnik kursu?

Z nowego kursu w Centrum Rozwoju Personalnego Uczestnik dowie się, m.in.:

- jaka jest charakterystyka diagnozy neuropsychologicznej;
- jakie są i jak dobierać metody diagnostyczne wykorzystywane w diagnozie neuropsychologicznej;
- czym są afazja, apraksja oraz agnozja;
- czym są i jakie wyróżniamy urazy mózgu, a także możliwe ich następstwa, oraz przyczyny;
- czym jest otępienie;
​- jakie schorzenia mogą przebiegać z objawami otępienia.

Do kogo kierowany jest kurs?

Kurs polecamy w szczególności osobom zajmującym się diagnozą psychologiczną lub dziedzinami pokrewnymi, np.:
- neurologią kliniczną
- psychiatrią,
- kognitywistką.


Jaki jest szczegółowy plan szkolenia? 
 


Moduł 1 | Wprowadzenie do diagnozy neuropsychologicznej

1. Czym jest diagnoza neuropsychologiczna
2. Cele diagnozy neuropsychologicznej
 2.1. Cele naukowe a cele pragmatyczne
 2.2. Ogólna charakterystyka właściwości psychologicznych a diagnoza problemowa
 2.3. Diagnoza funkcjonalna a diagnoza nozologiczna
 2.4. Pytania stawiane podczas diagnozy
 2.4.1. Czy istnieją dowody na organiczną dysfunkcję mózgu?
 2.4.2. Jaki jest charakter i głębokość zaburzenia funkcji poznawczych?
 2.4.3. Jakie konsekwencje dla codziennego funkcjonowania ma zaburzenie funkcji poznawczych?
 2.4.4. W jaki sposób dysfunkcja mózgu wpływa na nastrój i zachowanie jednostki?
 2.4.5. Czy zdolności poznawcze zmieniają się w czasie?
 2.4.6. Jakie są implikacje możliwości i ograniczeń poznawczych dla procesu rehabilitacji?
3. Rodzaje diagnozy neuropsychologicznej
 3.1. Różnicowa diagnoza organiczności
 3.2. Wczesna diagnoza funkcjonalna
 3.3. Diagnoza funkcjonalna dynamiki choroby
 3.4. Diagnoza funkcjonalna efektywności leczenia
 3.5. Diagnoza funkcjonalna efektywności rehabilitacji neuropsychologicznej
 3.6. Diagnoza ekologiczna
4. Procedury diagnostyczne
 

Moduł 2 | Diagnoza neuropsychologiczna - procedury, metody, rehabilitacja

1. Procedury
 1.1. Świadoma zgoda na udział w badaniu
2. Metody
 2.1. Na co zwracać uwagę przy doborze metody diagnostycznej?
 2.1.1. Problemy motoryczne lub sensoryczne
 2.1.2. Starzenie się
 2.1.2.1. Norma a patologia
 2.1.2.2. Brak norm
 2.1.3. Ręczność
 2.2. Wywiad neuropsychologiczny
 2.2.1. Skale codziennego funkcjonowania
 2.3. Obserwacja
 2.4. Techniki diagnozy przesiewowej
 2.5. Techniki diagnozy pogłębionej
 

Moduł 3 | Objaw, syndrom i zaburzenia wyższych funkcji poznawczych

1. Objaw
1.1. Definicja
2. Syndrom
3. Zaburzenia wyższych funkcji mózgowych
 3.1. Afazja
 3.2. Agnozja
 3.2.1. Zespół pomijania stronnego
 3.3. Apraksja
4. Zespół obcej ręki 
 

Moduł 4 | Urazy mózgu

1. Urazy mózgu
 1.1. Lekkie i średnie urazy mózgu
 1.2. Ciężkie urazy mózgu
 1.3. Wstrząśnienie mózgu
 1.4. Stłuczenie mózgu
 

 Moduł 5 | Otępienie

1. Wprowadzenie
2. Etiologia
3. Występowanie
 4. Diagnoza
 4.1. Zaburzenia neuropoznawcze w DSM-V
 4.1.1. Łagodne a głębokie zaburzenia neuropoznawcze
 4.2. ICD-10
5. Profilaktyka
6. Leczenie
7. Łagodne zaburzenia poznawcze
8. Otępienie w chorobie Alzheimera
9. Naczyniopochodne zaburzenia poznawcze
10. Otępienie z ciałami Lewy’ego
11. Otępienie czołowo-skroniowe
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym kursie! 

    Na stronach internetowych Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.