Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego

Aktualności

Najnowszy kurs na temat ASD!

Data dodania: 2021-12-09 15:11:58Jeden z pierwszych przypadków „psychopatii autystycznej” opisał w 1944 roku Hans Asperger w swojej pracy doktorskiej „Psychopatia autystyczna okresu dzieciństwa”.
Jego praca nie wzbudziła w tamtym czasie dużego zainteresowania. Dopiero w 1981 roku Lorna Wing zainteresowała się tematem badań doktora i jako pierwsza zaczęła używać w swoim artykule określenia „Zespół Aspergera”.

Jeszcze do niedawna zespół Aspergera był traktowany jako odrębna jednostka chorobowa.
Od 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11 (do tego czasu obowiązuje ICD-10) stworzona przez Światową Organizację Zdrowia.
W ICD-11 dokonano ujednolicenia podejścia w zakresie całościowym zaburzeń rozwoju. W tej nowej klasyfikacji nie będzie już istniał zespół Aspergera, a zostanie on ujęty w Zaburzeniach ze spektrum autyzmu.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) obejmują:
-deficyty w zdolności do inicjowania i podtrzymywania interakcji społecznych, a także trudności w komunikacji społecznej,
-szereg powtarzalnych wzorców zachowań, zainteresowań lub czynności, które są wyraźnie nietypowe dla danego okresu rozwojowego czy społeczno-kulturowego kontekstu.

Początek zaburzeń następuje zwykle we wczesnym dzieciństwie, ale może się też objawiać w późniejszym okresie - kiedy ograniczone możliwości nie pozwalają na spełnienie społecznych wymagań.
Wskazane deficyty są na tyle poważne, że powodują trudności w funkcjonowaniu w sferze osobistej, rodzinnej, społecznej, edukacyjnej, zawodowej lub innej ważnej sferze. Te trudności są obserwowalne w różnych środowiskach i mogą się różnić w zależności od sytuacji społecznej, edukacyjnej czy różnego rodzaju kontekstu

W związku z powyższym, rodzi się w naszych głowach ważne pytanie:

Jak i kiedy najlepiej zdiagnozować ASD?

Z najnowszego kursu dowiemy się po pierwsze, że najlepszymi obserwatorami dziecka są jego rodzice, ponieważ przebywają z nim na co dzień. Obserwują zachowania dziecka i doskonale wiedzą, które są dla niego typowe oraz odpowiednie dla danego kontekstu sytuacji, a które nie. A gdy zostaną zauważone jakieś nieprawidłowości lub rodzice mają jakiekolwiek wątpliwości, najczęściej udają się oni do lekarza pierwszego kontaktu- pediatry

Po drugie dowiemy się, że postawienie diagnozy jak najwcześniej jest niezwykle ważne dla dziecka, aby można było wdrożyć odpowiednią terapię. Najlepszym okresem na podjęcie terapii jest czas pomiędzy drugim a czwartym rokiem życia, ze względu na dużą plastyczność mózgu tego okresu rozwojowego. Jednak postawienie diagnozy przed trzecim rokiem życia jest bardzo trudne, ponieważ objawy charakterystyczne dla zaburzeń ze spektrum autyzmu mogą się nakładać z objawami innych jednostek chorobowych, np. niepełnosprawności intelektualnej.

Następnym zagadnieniem poruszanym w kursie jest porównanie zespołu Aspergera z autyzmem oraz ADHD. Bowiem często ZA jest niewłaściwie diagnozowany właśnie jako jedno z powyższych zaburzeń.
W kolejnych dwóch modułach kursu autorka postanowiła przedstawić główne oraz inne obszary zaburzeń i trudności w funkcjonowaniu osób z ASD. Przykładem takich zaburzeń może być na przykład „biały szum”.
 
Drugim ważnym pytaniem, które się nasuwa jest:

Czy można jakoś pomóc osobie z zespołem Aspergera w normalnym życiu?

Oczywiście, że tak! O tym właśnie traktują ostatnie dwa moduły niniejszego kursu.

W pierwszym z nich poruszony został temat różnych możliwych do zastosowania form terapii, które pomogą osobie z ASD w złagodzeniu niepożądanych objawów.  

ZAPAMIĘTAJ!
Nie trzeba się ograniczać do jednej terapii. Warto łączyć elementy kilku metod. Oczywiście - w granicach zdrowego rozsądku. O niektórych elementach poszczególnych terapii można powiedzieć, że się zazębiają bądź są podobne, więc czasami samoistnie dochodzi do integratywności.

W drugim z nich, czyli w module piątym, autorka postanowiła przedstawić, jak można pomóc osobie z ASD w normalnym, codziennym funkcjonowaniu w pracy, szkole i życiu codziennym.
Znajdziemy tam informacje na temat różnych programów i projektów, które mają za zadanie ułatwić codzienność osób z zespołem Aspergera oraz kilka porad, jak zachowywać się wobec takich osób jako rówieśnik czy nauczyciel. Autorka postanowiła również przybliżyć Uczestnikom temat bliskości, potrzeby miłości oraz seksualności osób z niepełnosprawnościami, co jest obecnie tematem tabu, a absolutnie nie powinno nim być.


Kurs zawiera konkretną wiedzę teoretyczną i merytoryczną, ale dzięki zastosowaniu case studies oraz przykładów dobrych praktyk, można uzyskać wiedzę do wykorzystania w życiu codziennym z osobą z zespołem Aspergera.
Autorka wzbogaciła również treść kursu o przykładowe arkusze pracy, które mogą okazać się bardzo pomocne w wyborze ścieżki zawodowej osoby z ZA, czy rozwiązywaniu napotkanych trudności.

Czego jeszcze dowie się Uczestnik kursu?

Z najnowszego kursu w Centrum Rozwoju Personalnego Uczestnik dowie się, m.in.:

- jakie są kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu wg klasyfikacji DSM-4, DSM-5, ICD-10 oraz ICD-11;
- jakie są trudności osoby z ZA w sferze społecznej oraz w odniesieniu do stereotypowej, powtarzającej się aktywności;
- jakie są oznaki typowego rozwoju społecznego w powiązaniu z poszczególnymi miesiącami życia dziecka;
- dlaczego wąskie zainteresowania osoby z ZA w danej dziedzinie mogą być problematyczne;
- jak nie powinno się zachowywać wobec wrażliwości smakowej osób z ZA;
- jak dobrać odpowiednią metodę terapii do danej osoby;
- czym jest tzw. „Farma”. 

Do kogo kierowany jest kurs?

Kurs dedykowany jest szczególnie:

- osobom mającym elementarną wiedzę w obszarze spektrum zaburzeń autystycznych;
- terapeutom pracującym z osobami z zespołem Aspergera oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych;
- nauczycielom przedszkolnym i szkolnym, pracującym z osobami z zespołem Aspergera oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych;
- rodzicom, bliskim, rówieśnikom osób z zespołem Aspergera oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych;
- osobom zainteresowanym tematyką zespołu Aspergera oraz spektrum zaburzeń autystycznych.

Jaki jest szczegółowy plan szkolenia? 
 Moduł 1 | Zespół Aspergera - wprowadzenie

1. Kontekst powstania jednostki chorobowej zespołu Aspergera
2. Kryteria diagnostyczne i diagnoza
 2.1. Kryteria diagnostyczne DSM-5, ICD-10, ICD-11
 2.2. Diagnoza
3. Przyczyny zespołu Aspergera
4. Zachorowalność
5. Zespół Aspergera a ADHD
6. Zespół Aspergera a autyzm
 

Moduł 2 | Główne obszary zaburzeń funkcjonowania 

1. Sfera społeczna
2. Stereotypowa, powtarzająca się aktywność
 

Moduł 3 | Inne możliwe trudności w funkcjonowaniu 

1. Sfera poznawcza
2. Sfera fizyczna
3. Sfera integracji sensorycznej 
 

Moduł 4 | Formy terapii

1. Farmakoterapia
2. Terapia behawioralna
3. Terapia poznawczo - behawioralna
4. Trening Umiejętności Społecznych
5. Metoda Knillów
6. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
7. Inne
 

 Moduł 5 | Życie na co dzień

1. Edukacja
 1.1. Edukacja przedszkolna
 1.2. Edukacja szkolna
 1.3. Edukacja wyższa
2. Praca i życie zawodowe
3. Związki, seksualność, zakładanie rodziny
4. Mieszkanie i samodzielność
 

Zapraszamy do udziału w najnowszym kursie! 

 

    Na stronach internetowych Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.