Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego

Aktualności

Trening Umiejętności Społecznych, czyli jak nauczyć się skutecznej komunikacji

Data dodania: 2022-06-20 10:17:33


Serdecznie zapraszamy do udziału w nowym kursie!

Odpowiednie umiejętności społeczne są bardzo ważne w życiu każdego człowieka, bowiem człowiek jest istotą społeczną. Oznacza to, że w wielu codziennych sytuacjach mamy styczność z różnymi ludźmi, więc nawiązywanie relacji oraz uczestnictwo w interakcji jest nieodłączną częścią codziennej rzeczywistości. Choć w takich sytuacjach umiejętności społeczne są nam niezbędne, nie rodzimy się z nimi. Musimy się ich nauczyć tak samo, jak mowy oraz chodzenia.

W rozwijaniu tych kluczowych kompetencji konieczne może być skorzystanie z Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).
TUS to zbiór metod poznawczo-behawioralnych, których celem jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji społecznych. Może być przeprowadzony zarówno z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi, które:
- mają problemy z koncentracją
- nie tolerują krytyki
- mają trudności w relacjach z rówieśnikami oraz w nawiązywaniu nowych znajomości
- mają problemy z regulacją emocji
- mają trudności z dostosowaniem się do zasad panujących w przedszkolu, szkole
- mają zaburzenia lękowe, ADHD oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu
 
Nowy kurs Centrum Rozwoju Personalnego skupia się na tej ostatniej grupie, czyli na osobach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. „Trening umiejętności społecznych u dzieci i dorosłych ze spektrum zaburzeń autystycznych” to kurs stanowiący kompleksowy program aktywności, obejmujący wiedzę teoretyczną, praktyczne doświadczenia, ćwiczenia i arkusze pracy. Szkolenie przedstawia specyfikę funkcjonowania społecznego osób z ASD oraz możliwości ich wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Czego dowie się Uczestnik kursu?

Z najnowszego kursu w Centrum Rozwoju Personalnego Uczestnik dowie się, m.in.:

 - jaka jest specyfika treningu umiejętności społecznych oraz jego korzyści 
- jak rozróżniać zachowania asertywne od uległych i agresywnych 
- jakie mogą być deficyty osób z ASD w zakresie komunikacji niewerbalnej 
- jakie są kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu 
- jakie cechy autysty mogą czynić z niego dobrego pracownika


Do kogo kierowany jest kurs?
 
Kurs polecamy w szczególności:

- osobom posiadającym podstawową wiedzę w obszarze spektrum zaburzeń autystycznych
- trenerom umiejętności społecznych
- terapeutom pracującym z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych
- pracownikom edukacji, pracującym na co dzień z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych
- rodzicom, bliskim, rówieśnikom osób ze spektrum zaburzeń autystycznych
- osobom zainteresowanym tematyką spektrum zaburzeń autystycznych i treningu umiejętności społecznych

Jaki jest szczegółowy plan szkolenia?
 


Moduł 1 Trening umiejętności społecznych - wprowadzenie

1. Umiejętności społeczne
2. Kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu
3. Trening umiejętności społecznych
4. Informacje praktyczne
5. Metody pomocnicze podczas zajęć TUS u osób z ASD
6. Strategie wykorzystywane podczas zajęć TUS
 6.1. Skillstreaming, czyli metoda A. Goldsteina
 6.2. Uczenie incydentalne
 6.3. Historyjki społeczne


Moduł 2 Budowanie poczucia własnej wartości u osób z ASD

1. Poczucie własnej wartości
 1.1. Obraz siebie
 1.2. Ćwiczenia dla dzieci z ASD
 1.3. Ćwiczenia dla dorosłych z ASD
2. Asertywność
 2.1. Umiejętności asertywne
 2.2. Ćwiczenia dla dzieci i dorosłych z ASD
 

Moduł 3 Umiejętności związane z uczuciami osób z ASD

1. Rozpoznawanie, rozróżnianie i wyrażanie uczuć
2. Kontrolowanie i radzenie sobie z nieprzyjemnymi uczuciami
3. Rozumienie uczuć innych osób
4. Ćwiczenia praktyczne dla dzieci i dorosłych z ASD
 


Moduł 4 Trudne doświadczenia i zachowania osób z ASD

1. Stres
2. Rozwiązywanie problemów
3. Zachowania agresywne
4. Zachowania trudne podczas zajęć TUS
 4.1. Strategie proaktywne
 4.2. Strategie reaktywne
 


 Moduł 5 Rozwijanie kompetencji osób z ASD w sytuacjach społecznych

1. Komunikacja werbalna i niewerbalna
2. Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji
 2.1. Interakcje dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych
 2.2. Interakcje dorosłych ze spektrum zaburzeń autystycznych
3. Rozumienie norm społecznych i adekwatne zachowanie
 3.1. Funkcjonowanie dzieci z ASD w sytuacjach społecznych
 3.2. Funkcjonowanie dorosłych z ASD w sytuacjach społecznych
 

Zapraszamy do udziału w najnowszym kursie! 

 

    Na stronach internetowych Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.