Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego

Aktualności

Praktyczny kurs dla każdego, kto ma do czynienia z dokumentami

Data dodania: 2018-07-20 14:47:37
Jeśli na co dzień masz do czynienia z dokumentami, dobrze wiesz, jak ważne jest porządek i logika w ich przechowywaniu.
Bez tego nie ma mowy o prawidłowym obiegu informacji w firmie lub instytucji. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie,
chcesz mieć pewność jak postępować z dokumentacją zgodnie z przepisami prawnymi oraz co zrobić z dokumentami
już zaarchiwizowanymi -  kurs "Zarządzanie dokumentacją i archiwizacja w jednostce organizacyjnej" jest właśnie dla Ciebie!


Aktywność człowieka, czy to w sektorze prywatnym, czy państwowym, wiąże się z tworzeniem różnego rodzaju dokumentów. Ogromna ilość zapisanych informacji powinna podlegać określonej selekcji i metodzie porządkowania – tak aby zachować te szczególnie istotne. Prawo i metodyka archiwalna wychodzą nam w tym względzie naprzeciw i wskazują drogę co i jak powinniśmy zrobić. Kurs "Zarządzanie dokumentacją i archiwizacja w jednostce organizacyjnej" jest zbiorem najważniejszych informacji dotyczących prowadzenia archiwum zakładowego. To kompilacja praktycznych wskazówek oraz omówienie najbardziej istotnych zagdanień, z którymi powinni zapoznać się wszyscy mający do czynienia z firmowymi, czy zakładowymi dokumentami.


JAKIE SĄ KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA KURSU?

 • poznanie podstawowych przepisów prawnych dotyczących postępowania z dokumentacją,
 • znajomość zasad obiegu i porządkowania dokumentów,
 • znajomość zasad obowiązujących przy organizowaniu archiwum zakładowego,
 • w efekcie czego, Twoje dokumnety będą uporządkowane, a praca stanie się przyjemniejsza, łatwiejsza i mniej stresująca

DLA KOGO JEST KURS?

W szczególności kurs przyda się:
 • pracownikom biurowym mającym do czynienia z dokumnetacją zakładową
 • osobom organizującym od podstaw archiwum zakładowe
 • właścicielom firm
 • osobom zakładającym własną firmę świadczącą usługi archiwistyczne

JAKI JEST SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLENIA?

MODUŁ 1 PODSTAWY PRAWNE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ
 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 2. Rozporządzenia wykonawcze związane w wykonywaniem czynności kancelaryjnych
 3. Wewnętrzne regulaminy w jednostce organizacyjnej
 MODUŁ 2 PODSTAWOWE DEFINICJE
 1. Rodzaje dokumentacji współczesnej
 2. Czynności kancelaryjne a czynności archiwizacyjne
 3. Systemy kancelaryjne i obieg dokumentów
 4. Rzeczowy wykaz akt
MODUŁ 3 ZASADY POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ
 1. Sposób prowadzenia teczki.
 2. Zasady gromadzenia, porządkowania i ewidencjonowania.
 3. Przekazywanie do archiwum
MODUŁ 4 ORGANIZACJA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
 1. Wymagania techniczne i wyposażenie
 2. Organizacja pracy w archiwum
 3. Zarządzanie zgromadzonym zasobem
 4. Rola archiwum w jednostce organizacyjnej
MODUŁ 5 POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ ZARCHIWIZOWANĄ
 1. Przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego/jednostki nadrzędnej
 2. Brakowanie i niszczenie dokumentacji
 3. Postępowanie w przypadki likwidacji jednostki organizacyjnej
 
Polecamy!
 


 

  Na stronach internetowych Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.