Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego

Aktualności

Hortiterapia - czyli ogrodolecznictwo

Data dodania: 2018-05-23 14:38:34Hortiterapia w Polsce jest stosunkowo nową metodą, jednak z roku na rok staje się coraz bardziej popularna.
Zwiększa się świadomość wpływu środowiska na człowieka, choroby cywilizacyjne nie odpuszczają, społeczeństwo
starzeje się, a podejście do problemu  integracji osób niepełnosprawnych i aktywizacji seniorów zmienia na lepsze.
 Bluszczem ku oknom
Kwiatem w samotność
Poszumem traw
Drzewem, co stoi -
Uspokojenie
Wśród tylu spraw

Pamiętajcie o ogrodach -
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa, tylko liście

 

 
To pierwsza zwrotka i refren popularnej piosenki Janusza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach”.
Ta piosenka mogłaby być hymnem hortiterapeutów, czyli ludzi, którzy zajmują się leczeniem za pomocą ogrodów
i doskonale wiedzą, że na wszystkie bolączki ludzkiej duszy najlepszy jest magiczny świat ogrodu.
Ale czy to „lekarstwo” to także ratunek dla ciała? 

Ogród na receptę
 
O wpływie natury na zdrowie i samopoczucie człowieka przekonywał  już Hipokrates, któremu przypisuje się takie oto stwierdzenie
- „medicus curat, natura sanat” , czyli lekarz leczy, natura uzdrawia. W czasach nam współczesnych podjęto próby udowodnienia racji „ojca medycyny”. W latach 70. francuski biolog  Roger Urlich przeprowadził badania nad emocjonalnym i psychologicznym wpływem otoczenia na pacjentów przebywających w szpitalach.  Jako  pierwszy wykazał , że pacjenci po operacjach chirurgicznych, którzy  mają kontakt z ogrodem chociażby przez okno szpitalnej sali, wracają do zdrowia szybciej i potrzebują mniej środków przeciwbólowych, w porównaniu z pacjentami, których okna wychodziły na znajdującą się na przeciwko ścianę. To odkrycie okazało się przełomem w  badaniach nad wpływem natury  i przestrzeni  na zdrowie i kondycję człowieka. W kolejnych latach udowodniono, że aktywny udział w uprawianiu ogrodu pozytywnie wpływa na samopoczucie i samoocenę człowieka. Wykazano również, że wykonywanie prac ogrodniczych ma udział w ogólnej poprawie kondycji fizycznej, zwiększa siły i masę mięśni oraz kości. Przyczynia się do lepszej koordynacji ruchowej, obniżenia poziomu stresu, napięcia i agresji.


Hortiterapia jako metoda

Wszystko to doprowadziło do powstania interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy jaką jest  socjoogrodnictwo, której jednym z narzędzi i jest hortiterapia. Zwana inaczej terapią ogrodów, hortiterapia to  forma  terapii zajęciowej stosującej rośliny i środowisko ogrodu jako narzędzia przekazu terapeutycznego. Znajduje zastosowanie wśród osób z różnymi zaburzeniami i problemami:
 
  • umysłowymi i psychicznymi (np. choroba Alzheimera, autyzm, depresje);
  • sensorycznymi (choroby wzroku, słuchu);
  • geriatrycznymi (np. demencja); 
  • uzależnień (alkoholizm, narkomania); 
  • wykluczenia społecznego (np. więźniowie, mniejszości narodowe, bezdomni, młodociani przestępcy)

ale także
 
  • fizycznymi (po udarach, wypadkach, paraliżach, choroby narządu ruchu oraz onkologicznymi)

Hortiterapia - leczenie ogrodami 

W naszym kraju hortiterapia jest stosunkowo nową i mało znaną metodą, jednak z roku na rok przybywa osób zainteresowanych tym zagadnieniem. Zwiększa się świadomość wpływu środowiska na człowieka, choroby cywilizacyjne nie odpuszczają, społeczeństwo starzeje się, a podejście do problemu integracji osób niepełnosprawnych i aktywizacji seniorów zmienia na lepsze. W związku z tymi czynnikami, zaobserwowano wzrost zapotrzebowania na specjalistów- hortiterapeutów .
 
E- kurs „Hortiterapia " jest odpowiedzią na ten trend. Materiały szkoleniowe w sposób jasny i przejrzysty przedstawiają podstawowe zagadnienia dotyczące hortiterapii pod kątem terapii psychologicznej oraz pod kątem projektowania ogrodów terapeutycznych. Dedykujemy go osobom zainteresowanym psychologią, ale także ogrodnictwem, projektowaniem krajobrazów, a także wszystkim tym, którzy po prostu kochają ogrody i kontakt z naturą!


Szczegółowy plan szkolenia:
 
 
MODUŁ 1 HORTITERAPIA JAKO FORMA TERAPII
1. Czym jest Hortiterapia?
1.1. Początki i rozwój hortiterapii
2. Bierna i czynna forma terapii
3. Terapeutyczna rola roślin
MODUŁ 2 OGRODY TERAPEUTYCZNE I SENSORYCZNE
1. Co to jest ogród terapeutyczny
1.1. Podstawowe zasady projektowania ogrodów terapeutycznych
1.2. Historia ogrodów terapeutycznych
2. Co to jest ogród sensoryczny
2.1. Historia powstania ogrodów terapeutycznych
MODUŁ 3 OGRODY TERAPEUTYCZNE PRZY PLACÓWKACH MEDYCZNYCH
1. Ogrody terapeutyczne przy ośrodkach dla dzieci
2. Ogrody terapeutyczne przy terenach przyszpitalnych
3. Ogrody terapeutyczne na świecie
4. Modelowe rozwiązania zagospodarowania terenu przy domach pomocy społeczne
MODUŁ 4 ROŚLINY STOSOWANE W HORTITERAPII
1. Zasady doboru roślin do hortiterapii
2. Gatunki roślin stosowanych w hortiterapii
3. Narzędzia i sprzęt w hortiterapii
MODUŁ 5 OGRODNICTWO W RÓŻNYCH ETAPACH ŻYCIA CZŁOWIEKA
1. Czym jest ogród dla dziecka?
1.1. Wykorzystanie hortiterapii w pracy z dziećmi
2. Zasada projektowania ogrodu dla dzieci oraz zasady doboru roślin
3. Ogrodnictwo dla osób starszych
4. Urządzanie i projektowanie ogrodów dla osób starszych
MODUŁ 6 ROLA OGRODU W SPOŁECZEŃSTWIE
1. Czym są recepty społeczne ?
2. Ogrody społeczne w miastach


 

    Na stronach internetowych Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.