Kurs Rozwój kreatywności dziecka
PLATFORMA KURSÓW ONLINE

Rozwój kreatywności dziecka

Informacje ogólne

Definicji kreatywności jest co najmniej kilkanaście. Ich wspólnym mianownikiem jest to, że kreatywnego myślenia można się nauczyć. Wystarczy  je ćwiczyć, a najlepiej zacząć od najmłodszych lat. Odpowiednim momentem na rozpoczęcie treningu kreatywności jest wiek przedszkolny, kiedy następuje intensywny rozwój wyobraźni dziecięcej i zabaw twórczych. To rodzic i nauczyciel jest odpowiedzialny za rozwój kreatywnego myślenia u swoich małych podopiecznych. Musi przy tym pamiętać, że metody rozwijania zdolności twórczych powinny być dostosowane do wieku dziecka, a także jego możliwości. O kreatywności oraz technikach jej rozwijania dowie się z Kursu Rozwój kreatywności dziecka. Dedykujemy go wszystkim rodzicom, wychowawcom przedszkolnym i nauczycielom klas młodszych.

Podczas kursu zdobędziesz
wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • teorii kreatywności i twórczości
 • procesów myślowych i faz rozwoju twórczego dzieci
 • diagnozowania kreatywności
 • technik i metod rozwoju kreatywności u dzieci młodszych i uczniów klas I-III
 • wspierania kreatywności u dzieci
Zawartość kursu:
 • Co to jest kreatywność?
 • Procesy myślowe, fazy rozwoju twórczego dzieci
 • Diagnozowanie kreatywności
 • Trening kreatywności - ćwiczenia praktyczne
 • Wspieranie kreatywności - rady dla opiekunów

 
CENA KURSU: 210
KUPUJĄC U NAS ZYSKUJESZ:
 • Obszerne materiały
 • Fachową wiedzę
 • Zaświadczenie MEN
 • Prestiżowy dyplom

Po ukończeniu kursu otrzymasz:

 • zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 186)
 • dyplom