Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego
Życie i praca w Polsce - praktyczny kurs dla obywateli Ukrainy, Rosji i Białorusi

O kursie

Obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy stanowią większość spośród wszystkich imigrantów przybywających do naszego kraju. Powody emigracji mają podłoże ekonomiczne, jaki i polityczne. We wszystkich przypadkach wiedza na temat porządku prawnego, kultury i najnowszej historii kraju ułatwia trudne początki życia w nowym kraju i pomaga lepiej się zintegrować. Niniejszy kurs przyda się każdemu, kto chce dowiedzieć się o prawno-społecznych aspektach życia w Polsce. Tematyka poruszana w modułach poświęcona jest kwestiom praktycznym, takim jak: poszukiwanie pracy i mieszkania, zakładanie własnej działalności oraz opieka medyczna i system oświaty w Polsce. W jednym miejscu zebrano spis praw i obowiązków obcokrajowców podczas pobytu w Polsce. W kursie nie pominięto kwestii związanych z kulturą, obyczajami i historią Polski i Polaków. Takie informacje pozwolą imigrantom na lepsze zrozumienie mentalności i sposobu myślenia obywateli naszego kraju. UWAGA: na kurs składają się materiały w dwóch językach: polskim i rosyjskim.

Podczas kursu zdobędziesz
wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • praktycznych aspektów życia w Polsce, takich jak: praca, nieruchomości - wynajem i zakup, zakładanie własnej działalności gospodarczej
  • zasad funkcjonowania opieki zdrowotnej i systemu oświaty w Polsce
  • historii i kultury Polski i Polaków
Spis zagadnień:
Moduł 1 Wjazd i dokumenty niezbędne dla przekraczania granicy. Pobyt na podstawie wizy 
Moduł 2 Mieszkalnictwo w Polsce
Moduł 3 Życie w Polsce
Moduł 4 Poszukiwanie pracy i praca w Polsce
Moduł 5 Działalność gospodarcza w Polsce
Moduł 6 System edukacyjny w Polsce 
Moduł 7 Pobyt w Polsce i jego przedłużenie  
KURS ONLINE dostępny od razu po zakupie 250
KUPUJĄC U NAS ZYSKUJESZ:
  • Obszerne materiały
  • Fachową wiedzę
  • Zaświadczenie MEN
  • Prestiżowy dyplom

Po ukończeniu kursu otrzymasz:

  • zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652) Uwaga: Zaświadczenie nie daje uprawnień do wykonywania zawodu. Nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla wykonywania zawodu.
  • dyplom