Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego

Grupowe treningi poznawcze dla seniorów - projektowanie

O kursie:

Celem kursu "Grupowe treningi poznawcze dla seniorów - projektowanie" jest zapoznanie się z procesem projektowania i przeprowadzania treningu funkcji poznawczych. Uczestnicy poznają przykładowe ćwiczenia funkcji poznawczych oraz strategie i techniki wspomagania pamięci, a także zdobędą wiedzę niezbędną do projektowania  angażujących i skutecznych programów treningowych, które dodatkowo będą interesujące dla uczestników w wieku senioralnym . Kurs wzbogacony został o praktyczne wskazówki dotyczące specyfiki pracy z osobami starszymi. [UWAGA: wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji w danym zawodzie.]
Autorką kursu jest Katarzyna Stefanek - absolwentka Kognitywistyki oraz Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizacja psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Uczestniczka projektu „Psychologia Trzeciego Wieku”, podnoszącego kompetencje w zakresie opieki nad osobami starszymi. Doświadczenie zdobywała w ośrodkach wspierających osoby starsze. Prowadzi treningi pamięci skierowane do seniorów, żywo zainteresowana jest zagadnieniami związanymi z psychologią poznawczą.


 

Czas trwania kursu: 30 godzin

Podczas kursu zdobędziesz
wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • neurobiologicznych podstaw funkcjonowania poznawczego
 • mechanizmów działania treningów poznawczych
 • strategii poznawczych dotyczących uczenia się i pamięci
 • projektowania treningów poznawczych o właściwie zidentyfikowanyh celach i ustrukturyzowanym przebiegu
 • doboru ćwiczeń oraz technik treningowych ze względu na cel
 • specyfiki pracy z osobami starszymi

 
Spis modułów:
Moduł 1| Procesy poznawcze - charakterystyka i podstawy neurobiologiczne|
Moduł 2| Czym są treningi poznawcze
Moduł 3| Jak zaprojektować i przeprowadzić trening poznawczy
Moduł 4| Wiedza przekazywana w ramach treningu
Moduł 5| Ćwiczenia wykorzystywane w treningu poznawczym
Moduł 6| Techniki wspomagania pamięci
Moduł 7| Specyfika pracy z osobami starszymi
 
KURS ONLINE dostępny od razu po zakupie 330
KUPUJĄC U NAS ZYSKUJESZ:
 • Obszerne materiały
 • Fachową wiedzę
 • Zaświadczenie MEN
 • Prestiżowy dyplom

Po ukończeniu kursu otrzymasz:

 • zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652) Uwaga: Zaświadczenie nie daje uprawnień do wykonywania zawodu. Nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla wykonywania zawodu.
 • dyplom

 

 

Na stronach internetowych Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.