Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego

Aktualności

Kwietniowe nowości w Centrum Rozwoju Personalnego

Data dodania: 2018-04-25 14:51:20


Kwiecień obfitował w Centrum Rozwoju Personalnego w trzy ciekawe propozycje nowych szkoleń.
Sprawdź, co takiego przygotowaliśmy.
 

Dostępne nowości to:
 

PSYCHOLOGIA DZIECKA z zaświadczeniem MEN i dyplomem
35 godzin
 
Rodzice i wychowawcy są dla dziecka mikroświatem wartości, pierwowzorem zachowania się w różnych sytuacjach społecznych. Odpowiednie zachowanie rozwija w dziecku poczucie zaufania do świata i siebie samego. Właściwe rozumowanie i znajomość zmian rozwojowych w różnych obszarach funkcjonowania dziecka pozwalają dorosłym na odpowiedzialne i mądre wychowanie. Kiedy dorosły zdaje sobie sprawę, jak ważne jest znaczenie dzieciństwa dla funkcjonowania człowieka przez całe życie, bardziej świadomie będzie mógł wywiązywać się  z zadań, jakie niesie za sobą bycie opiekunem.
 
KOMU PRZYDA SIĘ SZKOLENIE?
Rodzice, nauczyciele, opiekunowie, wychowawcy, psychologowie, terapeuci, studenci psychologii i pedagogiki
 
SPIS ZAGADNIEŃ:
1. Istota dzieciństwa: Istota dzieciństwa – wprowadzenie, Badania i koncepcje w obszarze zagadnień dotyczących dzieciństwa, Pespektywa historyczna. Ewolucja modelu dzieciństwa, Perspektywa kulturowa

2. Psychologia dziecięca – wprowadzenie: Psychologia– wprowadzenie ogólne, Czym jest psychologia dziecięca?, Psychologia dziecka a badanie rozwoju dziecka, Badania w obszarze psychologii dziecka, Zadania psychologii dziecka, Metody stosowane w dziedzinie psychologii dziecięcej

3. Teorie rozwoju dziecka: Psychologia rozwojowa – najważniejsze zagadnienia, Teorie rozwoju psychicznego, Piaget i jego teoria rozwoju dziecka, Teoria rozwoju dziecka w ujęciu Wygotskiego

4. Okres wczesnego dzieciństwa: Charakterystyka ogólna okresu wczesnego dzieciństwa, Kształtowanie się podstaw samoregulacji, Więź z opiekunem i jej wpływ na rozwój dziecka, Rozwój uczuć, woli i kontaktów społecznych, Znaczenie emocji, Funkcja semiotyczna i naśladownictwo, Własna aktywność dziecka, Rola środowiska społecznego

5. Okres średniego dzieciństwa: Charakterystyka ogólna okresu średniego dzieciństwa, Rozwój fizyczny i aktywność dziecka, Funkcjonowanie poznawcze i komunikacja, Rozwój osobowości, funkcjonowanie społeczne, Kompetencje emocjonalne, Rola środowiska społecznego

6. Okres późnego dzieciństwa: Charakterystyka ogólna okresu późnego dzieciństwa, Rozwój fizyczny i aktywność dziecka, Funkcjonowanie poznawcze i komunikacja, Rozwój osobowości, funkcjonowanie społeczne, Kompetencje emocjonalne, Rola środowiska społecznego
 
KORZYŚCI:
Poznanie charakterystyki poszczególnych okresów rozwojowych dziecka, zrozumienie istoty dzieciństwa w dalszym funkcjonowaniu człowieka, co pozwoli na świadome wychowanie małych podopiecznych.

ZAPISZ SIĘ: http://crp.wroclaw.pl/kupuje/psychologia-dziecka-62.html

 
ZARZĄDZANIE KRYZYSEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE  z zaświadczeniem MEN i dyplomem
30 godzin
 
Kryzysy nie omijają żadnej firmy. Za to każda firma ma szansę, aby przekuć burzliwy i niepewny czas w czas zmian i decyzji, które wpłyną korzystnie na jej dalsze funkcjonowanie. Wychodzenie z kryzysów to sztuka, a jeszcze większa sztuką jest odpowiednie na kryzys przygotowanie. Przedsiębiorcy mogą opanować ten kunszt, jednak wymaga to pewnej wiedzy i wysiłku.
 
KOMU PRZYDA SIĘ SZKOLENIE?
Właściciele firm, kadra zarządzająca, liderzy, specjaliści od komunikacji, psychologowie, studenci zarządzania
 
SPIS ZAGADNIEŃ:
 
1. Istota kryzysów: Kryzys w literaturze przedmiotu, Kryzys a sytuacja kryzysowa, Typy kryzysów, Skutki kryzysów
 
2. Skąd się biorą i jak rozpoznać kryzysy w firmie: Cykl życia organizacji a kryzys przedsiębiorstwa, Jak powstają kryzysy? - Czynniki zewnętrzne, - Czynniki wewnętrzne, -  Przyczyny powstawania sytuacji kryzysowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, - Pułapki w zarządzaniu a kryzys, Symptomy kryzysu

3. Zarządzanie kryzysem: Pojęcie zarządzania kryzysem, - Cele zarządzania kryzysowego, Fazy zarządzania kryzysowego w firmie, Strategie antykryzysowe, - Działania antykryzysowe ze względu na źródła kryzysu

4. Komunikacja w czasie kryzysu: Komunikacja kryzysowa, Plan komunikacji kryzysowej, Zasady komunikacji kryzysowej, -  Strategia komunikowania się w kryzysie, - Pytania, które padają w kryzysie
 
5. Role i kompetencje menadżera w kryzysie: Kompetencje współczesnego, menadżera, Kompetencje kryzysowego menadżera, Wyzwania menadżera w czasach kryzysu, - Motywowanie pracowników w czasach kryzysu, - Empowerment, - Coaching, - Feedback – czyli informacja zwrotna, Dwa podejścia menadżerów do kryzysu, Koncepcja autentycznego przywództwa
 
KORZYŚCI:
Łatwiej przygotujesz się na kryzys i nie przeoczysz jego pierwszych symptomów, kiedy już do niego dojdzie będziesz wiedział, co należy zrobić  aby się nie pogrążyć.

ZAPISZ SIĘ: http://crp.wroclaw.pl/kurs/zarzadzanie-kryzysem-w-firmie-61.html

 
METODY TERAPII PEDAGOGICZNEJ z zaświadczeniem MEN i dyplomem
35 godzin

 
Rozwój dziecka można stymulować, dlatego dzieciom z trudnościami w nauce można pomóc. Co więcej, odpowiednio przeprowadzona terapia pedagogiczna, doda dziecku wiary we własne możliwości i zmotywuje do podejmowania dalszych wyzwań. Ze względu na rodzaj zdiagnozowanych deficytów rozwojowych, stosuje się różne metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i oparte o indywidualny plan pracy z dzieckiem.

KOMU PRZYDA SIĘ SZKOLENIE?
Nauczyciele, terapeuci, rodzice, opiekunowie, studenci pedagogiki
 
SPIS ZAGADNIEŃ:
 
1. Metody usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych: Metody usprawniania percepcji wzrokowej, Metody usprawniania percepcji słuchowej, Metody usprawniania zaburzeń ruchowych
 
2. Metody usprawniania funkcji językowych: Usprawnianie zaburzeń mowy, Ćwiczenia rozwijające funkcje językowe, Praca z dzieckiem ze specyficznym zaburzeniem językowym (SLI)
 
3. Metody usprawniania pamięci i koncentracji: Pamięć i jej rodzaje, Ćwiczenia usprawniające pamięć, O koncentracji uwagi, Ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi
 
4. Metody usprawniające czytanie i pisanie: Zasady pracy z dzieckiem z dysleksją Specyficzne zaburzenia w pisaniu i czytaniu a nauka szkolna, Ćwiczenia w pisaniu, Ćwiczenia w czytaniu, Dysleksja L i P, Metoda Dennisona
 
5. Metody relaksacji: Technika relaksacji według Jacobsona w wersji B. Kaji, Relaksacja według Wintreberla, Relaksacja oparta na treningu autogennym Schultza, Artterapia, Masaż relaksacyjny, Ćwiczenia oddechowe
 
KORZYŚCI:
Przyczynisz się do harmonijnego rozwoju Twoich podopiecznym  i pomożesz  im pokonac trudności w nauce.

ZAPISZ SIĘ: http://crp.wroclaw.pl/kurs/metody-terapii-pedagogicznej-60.html
 
Zapraszamy do udziału w nowościach.
Miesiąc maj zapowiada się równie ciekawie, zapraszamy do zaglądania na naszą stronę oraz śledzenia profilu na Facebbok'u.

    Na stronach internetowych Centrum Rozwoju Personalnego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.