Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego
PLATFORMA KURSÓW ONLINE

Terapia dziecka z autyzmem

Informacje ogólne:

Autyzm dziecięcy jest zaburzeniem neurorozwojowym, które zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa całe życie. W terapii autyzmu każde dziecko potrzebuje indywidualnego podejścia, nie ma też jednej, określonej metody terapii, która byłaby odpowiednia dla każdego dziecka. Kiedy terapeuta określi mocne i słabe strony dziecka oraz wyznaczy mu odpowiedni kierunek terapii, ważne jest, aby rodzic czy opiekun potrafił rozsądnie kontynuować ją w domu. Rozsądna terapia i ćwiczenia  w domu potrafią przynieść nieocenione korzyści w dalszym funkcjonowaniu małego autyka. Celem kursu "Terapia dziecka z autyzmem" jest pogłębienie wiedzy z zakresu zastosowania różnych form terapii dzieci ze spektrum autyzmu w zaciszu własnego domu.

Podczas kursu zdobędziesz
wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • metod pracy z dzieckiem w domu
 • wspomagania dziecka ze spektrum autyzmu w życiu codziennym
 • układania scenariuszy aktywności 
 • doboru narzędzi i pomocy dydaktycznych do samodzielnej pracy z dzieckiem 
Zawartość kursu:
 • Charakterystyka dzieci ze spektrum autyzmu w trzech obszarach funkcjonowania
 • Wybrane metody pracy z dzieckiem w domu: metoda opcji, behawioralna, arteterapia
 • Wspomaganie dzieci autystycznych w życiu codziennym
 • Ćwiczenia i zabawy: scenariusze aktywności 
 • Narzędzia i pomoce dydaktyczne do pracy z dzieckiem w domu: sensoryka, gry terapeutyczne, terapia przez sztukę
CENA KURSU: 230
KUPUJĄC U NAS ZYSKUJESZ:
 • Obszerne materiały
 • Fachową wiedzę
 • Zaświadczenie MEN
 • Prestiżowy dyplom

Po ukończeniu kursu otrzymasz:

 • zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 186)
 • dyplom