Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego
Grafomotoryka dziecka u progu edukacji

Informacje ogólne:

Na wstępie stwierdzić należy, iż samo pisanie w swej istocie jest procesem psychofizycznym o bardzo skomplikowanej konstrukcji. Opanować tę umiejetność mogą dzieci, które osiągneły dojrzałość do pisania, a ich poziom grafomotoryczny jest wystarczający do podjęcia obowiązkowej nauki pisania w klasie pierwszej szkoły podstawowej, kiedy to dziecko ma około 7 lat. Z powodzeniem nauka udaje się, gdy dziecko rozwija się harmonijnie, nie ma zaburzeń w motoryce ani deficytów rozwojowych. W innym wypadku uczeń wymaga pomocy terapeutycznej. E-kurs "Grafomotoryka dziecka u progu edukacji" przeznaczony jest głównie dla nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych oraz w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Może być także źródłem wiedzy dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Skorzystać z niego również mogą specjaliści prowadzący terapię pedagogiczną. Zawiera również wskazówki do pracy z dziećmi dla rodziców, szczególnie tych, którzy realizują nauczanie domowe.

Podczas kursu zdobędziesz
wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • charakterystyki rozwoju motorycznego dziecka przedszkolnego i ucznia klas młodszych
 • motoryki dużej i małej
 • metod doskonalenia grafomotoryki
 • diagnozowania dzieci z trudnościami w nauce pisania
 • ćwiczeń doskonalących pisanie
Zawartość kursu:
 • Charakterystyka dziecka u progu edukacji
 • Zależności i istota motoryki dużej i małej
 • Istota grafomotoryki: etapy rozwoju grafomotoryki, lateralizacja, zręczność
 • Metody i formy doskonalenia grafomotoryki
 • Od grafomotoryki do kształtnego i sprawnego pisania: rodzaje ćwiczeń doskonalacych pisanie, błędy w pisaniu
CENA KURSU: 220
KUPUJĄC U NAS ZYSKUJESZ:
 • Obszerne materiały
 • Fachową wiedzę
 • Zaświadczenie MEN
 • Prestiżowy dyplom

Po ukończeniu kursu otrzymasz:

 • zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 186)
 • dyplom

 

 

OPINIE NASZYCH KURSANTÓW

Joanna, Legnica
Polecam:)